Špeciálnopedagogický úsek

Zabezpečujeme: 

 1. Skríning a prevencia

V rámci preventívneho programu vyhľadávame deti rizikové z hľadiska zdravotného postihnutia alebo vzniku vývinových porúch. Skríning realizujeme na žiadosť rodiča v našom zariadení alebo v materských školách u detí predškolského veku.

 1. Diagnostika

Súčasťou komplexnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, v nevyhnutnej spolupráci s inými odborníkmi, je zhodnotenie ŠVVP dieťaťa/žiaka so zdravotným znevýhodnením  alebo vývinovou poruchou. Komplexným zhodnotením kognitívnych, rečových a jazykových schopností dieťaťa, zhodnotením jeho špecifických schopností (pamäť, zrakové vnímanie, rýchle automatické pomenovanie, úroveň grafomotoriky a vizuomotoriky a pod.) a zhodnotením celkových školských vedomostí určíme dopad ŠVVP žiaka vo vyučovacom procese a poskytneme odporúčania pre jeho ďalšie efektívne vzdelávanie.

 1. Korekcia a reedukácia

Deťom so zdravotným postihnutím alebo s vývinovými poruchami v náväznosti na realizovanú diagnostiku poskytujeme následnú terapeutickú starostlivosť. Dieťa je zaradené do efektívneho stimulačného programu, podľa dg. potrieb, kde  rozvíjame oslabené schopnosti a funkcie dieťaťa, pričom staviame na jeho silných stránkach. Naše centrum má vyškolených odborníkov a využíva široké spektrum stimulačných programov. Výhodou nášho pracoviska je komplexná starostlivosť o dieťa u viacerých odborníkov pod „jednou strechou“. 

 1. Poradenstvo

Pre školy zabezpečujeme metodickú pomoc  v oblasti individuálnej integrácie žiakov so ŠVVP, spolupracujeme pri tvorbe ich individuálnych výchovnovzdelávacích programov a plánov, vypracovávame usmernenia k Monitoru 9,  k maturitným skúškam, poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania žiakov so všetkými ich špecifikami.

5. Zapožičiavanie kompenzačných a špeciálnych pomôcok

Disponujeme bohatým depozitárom pomôcok pre deti s rôznymi druhmi postihnutia (predovšetkým v oblasti zrakových porúch, vývinových porúch učenia a pozornosti a všeobecne stimulačných programov), ktoré v prípade potreby zapožičiavame školám a rodičom ZP detí. 

Oznamy

 • 29. 07. 2020

  Milí rodičia, pozrite si dokument z činnosti nášho centra počas leta 2020 :

  https://tvnitricka.sk/deti-so-specialnymi-potrebami/

 • 21. 09. 2020

  Aktualizácia protiepidemiologických opatrení k 18.09. 2020 

 • 01. 09. 2020

  Vážení klienti ! Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a v zmysle pokynov MŠ SR, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch vydáva k 2. septembru 2020  POKYNY K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA NÁKAZY COVID-19  Veríme, že pomocou zodpovedného dodržovania  týchto pokynov prispejeme k ochrane Vášho i nášho zdravia !    PRÍLOHA :  semafor pre CŠPP                                                     

   

 • 21. 05. 2020

  Milí rodičia a klienti, prečítajte si PODMIENKY, za ktorých môžeme opätovne pracovať s Vašim dieťaťom / s Vami v našom centre v čase ďalšieho uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR : OZNAM RODIČOM   

 • 15. 05. 2020

  Milí rodičia, oznamujeme Vám že na základe  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/3991/2020 k 14.5. 2020 OTVÁRAME  ODBORNÚ ČINNOSŤ SCŠPP Topoľčany za prísnych prevádzkových a hygienických opatrení. Klientov začíname vybavovať postupne, začíname s urgentnými prípadmi. Naďalej pokračujeme v on - line a telefonických konzultáciách a poradenstve. Tešíme sa spolu s Vami, že sa epidemiologická situácia na Slovensku výrazne a rýchle zlepšuje !   

 • 31. 03. 2020

  Naše služby počas „KARANTÉNY“

  V čase trvania epidemiologických opatrení predchádzania šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, Vám k 24.3. 2020 ponúkame tieto služby:

  • Konzultácie a poradenstvo k zrealizovaným diagnostickým odborným vyšetreniam, skríningom, terapiám, ku vzdelávaniu : telefonicky 0904 280 846 alebo cez e-mail : dictopolcany@gmail.com
  • Po dohode s príslušným odborným zamestnancom Vám môžeme zaslať Metodické odporučenia a rady pre domácu prácu. Týka sa to klientov, ktorí u nás navštevujú logopedické, špeciálnopedagogické a/alebo psychologické intervencie.

  POSTUP: Napíšte nám, prosím, jednoduchý email/SMS s požiadavkou, o akú službu máte záujem. Spojíme Vás s príslušným odborným zamestnancom, ktorý Vám následne vysvetlí ďalší postup.

  V PRÍPADE POTREBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE VYPLÝVAJÚCEJ ZO PSYCHOLOGICKÉHO DYSKOMFORTU VÁŠHO DIEŤATA/VÁS SAMOTNÝCH VOLAJTE LINKU 0904 280 846 v čase 9,oo – 17,oo

  Prajeme Vám pevné zdravie a dúfame, že aj na diaľku dokážeme súčasnú situáciu spoločne zvládnuť !                                                                                                                                 

  odborný tím SCŠPP Topoľčany

  V Topoľčanoch, 24.3. 2020

   

 • 22. 05. 2017

  Oznamujeme, že od 22.5. 2017 nám NEFUNGUJE emailová schránka : special-poradna@stonline.sk. Na emailovú komunikáciu používajte výlučne : dictopolcany@gmail.com

   

Kde nás
nájdete?
Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva
Janka Kráľa 1, 955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)
Napíšte
nám
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Môžete využit kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke kontaktov.

Rýchly kontakt

Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva

Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)

Telefón: 038 532 70 21, 0904 280 846
E-mail: dictopolcany@gmail.com

prejsť do kontaktov

O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR rozhodnutím MŠ SR č. CD-2004-10584/20912-1:096.

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej pomoci našim klientom pri ich integrácii (inklúzii) do života spoločnosti…

viac o nás

© 2012-2021 SCŠPP Topoľčany. Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga