Každé  dieťa  je  jedinečné. Podporujeme ho v tom, aby to zažilo!

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej a včasnej pomoci deťom so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami pri ich integrácii a inklúzii do života v spoločnosti. Pracujeme ambulantnou formou . Profesionálne a ľudsky. Rodičov (zákonných zástupcov) a učiteľov detí učíme, ako s nimi pracovať tak, aby dosiahli svoj ideálny školský výkon a aby boli boli v živote šťastné.

viac o nás

Komu pomáhame

Poslaním nášho centra je poskytovanie odborných služieb deťom, žiakom a študentom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú z nasledujúcich vývinových porúch, alebo zdravotných postihnutí:

poruchy aktivity a pozornosti ADHD, ADD vývinové poruchy
učenia
mentálne
postihnutie
narušená komunikačná schopnosť zrakové
postihnutie
čo ponúkame

Oznamy

17. 02. 2022
PRIJMEME IHNEĎ LOGOPÉDA a ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA.
Pre viac informácií volajte 0904280846.
 
26. 01. 2022

PRIEREZ NAŠOU ČINNOSŤOU nájdete na linku : 

https://youtu.be/EMd4ECWfrow

 

…cez kľúčovú dierku

prejsť do galérie

Kde nás
nájdete?
Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva
Janka Kráľa 1, 955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)
Napíšte
nám
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Môžete využit kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke kontaktov.

Rýchly kontakt

Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva

Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)

Telefón: 038 532 70 21, 0904 280 846
E-mail: dictopolcany@gmail.com

prejsť do kontaktov

O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR rozhodnutím MŠ SR č. CD-2004-10584/20912-1:096.

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej pomoci našim klientom pri ich integrácii (inklúzii) do života spoločnosti…

viac o nás

© 2012-2022 SCŠPP Topoľčany. Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga