Každé  dieťa  je  jedinečné. Podporujeme ho v tom, aby to zažilo!

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej a včasnej pomoci deťom so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami pri ich integrácii a inklúzii do života v spoločnosti. Pracujeme ambulantnou formou. Profesionálne a ľudsky. Rodičov (zákonných zástupcov) a učiteľov detí učíme, ako s nimi pracovať tak, aby dosiahli svoj ideálny školský výkon a aby boli boli v živote šťastné.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 1.1.2023 pokračujeme pod novým názvom Súkromné centrum poradenstva a prevencie a rozširujeme svoju odbornú činnosť. viac info

viac o nás

Komu pomáhame

Poslaním nášho centra je poskytovanie odborných služieb deťom, žiakom a študentom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú z nasledujúcich vývinových porúch, alebo zdravotných postihnutí:

poruchy aktivity a pozornosti ADHD, ADD vývinové poruchy
učenia
mentálne
postihnutie
narušená komunikačná schopnosť zrakové
postihnutie
čo ponúkame

Oznamy

02. 01. 2023

OZNAM: od 2. do 9. januára 2023 všetci zamestnanci nášho centra (SCPP) čerpajú  riadnu dovolenku. Tešíme sa na Vás po tomto termíne.   

30. 11. 2022

Od 1.1.2023 pokračujeme pod novým názvom Súkromné centrum poradenstva a prevencie.
Meníme názov, s nikým sa nespájame a rozširujeme svoju činnosť.
Viac info tu

…cez kľúčovú dierku

prejsť do galérie

Kde nás
nájdete?
Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
Janka Kráľa 1, 955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)
Napíšte
nám
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Môžete využit kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke kontaktov.

Rýchly kontakt

Súkromné centrum
poradenstva a prevencie

Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)

Telefón: 038 532 70 21, 0904 280 846
E-mail: dictopolcany@gmail.com

prejsť do kontaktov

O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR rozhodnutím MŠ SR č. CD-2004-10584/20912-1:096.

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej pomoci našim klientom pri ich integrácii (inklúzii) do života spoločnosti…

viac o nás

© 2012-2023 SCŠPP Topoľčany. Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga