Odborný tím

PhDr. Jana Merašická

zriaďovateľka, riaditeľka
psychológ, špeciálny pedagóg pre zrakovo postihnutých

Užšia špecializácia:
diagnostika a terapia detí s ADHD syndrómom, prednášková činnosť
tyflopedagogická diagnostika zrakových funkcií, terénna práca so zrakovo postihnutými žiakmi, rané poradenstvo.

Certifikáty:
The International center for enhancement of learning potential Jerusalem Israel: Metóda Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feurersteina (FIE)
Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu: Neurofeedback
Certiikát  EEG biofeedback  institut Česká republika
Sensis International the Netherlands: Itinerant teacher for visually impaired  pupils

Emotional Transformation Therapy ETT Level I, II; LPC for continuing education USA Austin, Texas

Email: dictopolcany@gmail.com

Mgr. Marta Peterová

špeciálny pedagóg

Certifikáty:
Certificate  European Innovative Education Forum 2010, Berlín
Metóda dobrého štartu, Dyscentrum  Praha
DIAGNOSTIKA DEFICITOV DIELČICH FUNKCIÍ,  Dr. Brigitte Sindelar, UK Bratislava
FIE   metóda inštrumentálneho obohacovania, Doc. Pokorná, Praha
Certifikát  EEG biofeedback  institut Česká republika

Email: martapeterova@szm.sk

Mgr. Andrea Galovičová

psychológ

Užšia špecializácia:
diagnostika a terapia detí s vývinovými poruchami, rané poradenstvo, skupinová terapia

Absolvované vzdelávacie kurzy:
Integratívny korečný program pre deti s ADHD, PSYCHEDUCA : Neuropsychológia v praxi, COACHING PLUS : Krízová intervencia

Email: janosova.andrea@gmail.com

Mgr. Jana Antalíková - Balážová, PhD.

psychológ

Mgr. Jana Géciová

školský logopéd

Mgr. Eva Lacková, PhD.

psychológ

Mgr. Jelena Hlavačková

školský logopéd

Mgr. Magdaléna Korcová

psychológ

Copyright © 2012-2019 SCŠPP, Topoľčany Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok Trenčín - Ján Ďuriga