Odborný tím

Mgr. Marta Peterová
poverená riadením SCŠPP, špeciálny pedagóg

+421 904 280 846
Email: martapeterova123@gmail.com

Certifikáty:
Certificate European Innovative Education Forum 2010, Berlín
Metóda dobrého štartu, Dyscentrum Praha
DIAGNOSTIKA DEFICITOV DIELČICH FUNKCIÍ, Dr. Brigitte Sindelar, UK Bratislava
FIE metóda inštrumentálneho obohacovania, Doc. Pokorná, Praha
Certifikát EEG biofeedback institut Česká republika

Mgr. Andrea Galovičová
psychológ

+421 904 280 846
Email: janosova.andrea@gmail.com

Užšia špecializácia:
diagnostika a terapia detí s vývinovými poruchami, rané poradenstvo, skupinová terapia

Absolvované vzdelávacie kurzy:
Integratívny korečný program pre deti s ADHD, PSYCHEDUCA : Neuropsychológia v praxi, COACHING PLUS : Krízová intervencia

Mgr. Jana Géciová
školský logopéd

+421 904 280 846
Email: dictopolcany@gmail.com

Mgr. Jelena Hlavačková
špeciálny pedagóg

+421 904 280 846
Email: dictopolcany@gmail.com

Mgr. Jana Balážová - Antalíková, PhD.
psychológ

Email: dictopolcany@gmail.com

Mgr. Zuzana Vrbinčíková
psychológ

+421 904 280 846
Email: dictopolcany@gmail.com

Mgr. Marieta Mládeková
psychológ

Email: dictopolcany@gmail.com

Oznamy

 • 02. 01. 2023

  OZNAM: od 2. do 9. januára 2023 všetci zamestnanci nášho centra (SCPP) čerpajú  riadnu dovolenku. Tešíme sa na Vás po tomto termíne.   

 • 30. 11. 2022

  Od 1.1.2023 pokračujeme pod novým názvom Súkromné centrum poradenstva a prevencie.
  Meníme názov, s nikým sa nespájame a rozširujeme svoju činnosť.
  Viac info tu

 • 12. 10. 2022

  30.9. až 4.10. sa uskutočnil kurz ETT® Level 1 s Verou Garcia, LPC, NCC z Portugalska. Pozrite si videá z podujatia

 • 09. 09. 2022

  30. septembra 2022 začíname tréning v ETT® terapii s Verou Garcia, LPC, NCC z Portugalska. Viac o ETT®

 • 25. 07. 2022

  Čerpáme letnú dovolenku. Budeme tu pre Vás od 24. augusta 2022. Môžete nám nechať odkaz /sms : 0904 280 846 ; email : dictopolcany@gmail.com

 • 17. 02. 2022
  PRIJMEME IHNEĎ LOGOPÉDA a ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA aj na čiastočný úväzok.
  Pre viac informácií volajte 0904280846.
   
 • 26. 01. 2022

  PRIEREZ NAŠOU ČINNOSŤOU nájdete na linku : 

  https://youtu.be/EMd4ECWfrow

   

 • 20. 12. 2021

 • 29. 07. 2020

  Milí rodičia, pozrite si dokument z činnosti nášho centra počas leta 2020 :

  https://tvnitricka.sk/deti-so-specialnymi-potrebami/

 • 21. 09. 2020

  Aktualizácia protiepidemiologických opatrení k 18.09. 2020 

 • 01. 09. 2020

  Vážení klienti ! Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a v zmysle pokynov MŠ SR, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch vydáva k 2. septembru 2020  POKYNY K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA NÁKAZY COVID-19  Veríme, že pomocou zodpovedného dodržovania  týchto pokynov prispejeme k ochrane Vášho i nášho zdravia !    PRÍLOHA :  semafor pre CŠPP                                                     

   

 • 21. 05. 2020

  Milí rodičia a klienti, prečítajte si PODMIENKY, za ktorých môžeme opätovne pracovať s Vašim dieťaťom / s Vami v našom centre v čase ďalšieho uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR : OZNAM RODIČOM   

 • 15. 05. 2020

  Milí rodičia, oznamujeme Vám že na základe  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/3991/2020 k 14.5. 2020 OTVÁRAME  ODBORNÚ ČINNOSŤ SCŠPP Topoľčany za prísnych prevádzkových a hygienických opatrení. Klientov začíname vybavovať postupne, začíname s urgentnými prípadmi. Naďalej pokračujeme v on - line a telefonických konzultáciách a poradenstve. Tešíme sa spolu s Vami, že sa epidemiologická situácia na Slovensku výrazne a rýchle zlepšuje !   

 • 31. 03. 2020

  Naše služby počas „KARANTÉNY“

  V čase trvania epidemiologických opatrení predchádzania šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, Vám k 24.3. 2020 ponúkame tieto služby:

  • Konzultácie a poradenstvo k zrealizovaným diagnostickým odborným vyšetreniam, skríningom, terapiám, ku vzdelávaniu : telefonicky 0904 280 846 alebo cez e-mail : dictopolcany@gmail.com
  • Po dohode s príslušným odborným zamestnancom Vám môžeme zaslať Metodické odporučenia a rady pre domácu prácu. Týka sa to klientov, ktorí u nás navštevujú logopedické, špeciálnopedagogické a/alebo psychologické intervencie.

  POSTUP: Napíšte nám, prosím, jednoduchý email/SMS s požiadavkou, o akú službu máte záujem. Spojíme Vás s príslušným odborným zamestnancom, ktorý Vám následne vysvetlí ďalší postup.

  V PRÍPADE POTREBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE VYPLÝVAJÚCEJ ZO PSYCHOLOGICKÉHO DYSKOMFORTU VÁŠHO DIEŤATA/VÁS SAMOTNÝCH VOLAJTE LINKU 0904 280 846 v čase 9,oo – 17,oo

  Prajeme Vám pevné zdravie a dúfame, že aj na diaľku dokážeme súčasnú situáciu spoločne zvládnuť !                                                                                                                                 

  odborný tím SCŠPP Topoľčany

  V Topoľčanoch, 24.3. 2020

   

 • 22. 05. 2017

  Oznamujeme, že od 22.5. 2017 nám NEFUNGUJE emailová schránka : special-poradna@stonline.sk. Na emailovú komunikáciu používajte výlučne : dictopolcany@gmail.com

   

Rýchly kontakt

Súkromné centrum
poradenstva a prevencie

Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)

Telefón: 038 532 70 21, 0904 280 846
E-mail: dictopolcany@gmail.com

prejsť do kontaktov

O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR rozhodnutím MŠ SR č. CD-2004-10584/20912-1:096.

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej pomoci našim klientom pri ich integrácii (inklúzii) do života spoločnosti…

viac o nás